Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
2032 lei
» RELAȚII CU PUBLICUL

Program:

Luni-Joi: 8.30 - 14.00
Vineri: 8.30 - 12.00

» bilete tratament
Arhiva 2023
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
20.05.2024 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47 alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

COMSOIU VASILE

Localitatea Buciumeni/ Valea Leurzii, judetul Dambovita

Decizia nr. 303650/ 05.04.2024 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorului susmentionat se considera comunicate acestuia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titularul acestora la sediul institutiei emitente din Bld.Unirii, nr. 72 B, Targoviste, judetul Dambovita, iar pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0374016448, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.


15.05.2024 - Avocatul Poporului - audiente - 22.05.2024
02.04.2024 - Avocatul Poporului - audiente - 10.04.2024
02.02.2024 - Avocatul Poporului - audiente - 14.02.2024
22.01.2024 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

SPINOSU FLORICA

Localitatea Ulmi/ Dumbrava, judetul Dambovita

Decizia nr. 247256/ 15.12.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitorilor susmentionati se considera comunicate acestora in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, iar pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.


06.12.2023 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47 alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

SCHMIDT GEORGETA

Localitatea Gaesti, judetul Dambovita

Decizia nr. 353844/ 01.11.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

2

RADU STELIANA

Localitatea Moreni, judetul Dambovita

Decizia nr. 353424/ 27.10.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

3

CAMPOS FERNANDEZ FRANCISCO

Localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita

Decizia nr. 343717/ 21.11.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

4

VLADESCU CATALIN STEFANEL

Localitatea Vulcana Pandele, judetul Dambovita

Decizia nr. 348250/ 27.11.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

5

CIOCAN AUREL

Localitatea Craiova, judetul Dolj

Decizia nr. 338827/ 27.11.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

6

HASENKOPF EUGENIA

Localitatea Targoviste, judetul Dambovita

Decizia nr. 254497/ 07.11.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitoarilor susmentionati se considera comunicate acestora in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, iar pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.


01.12.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 13.12.2023
01.12.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 17.01.2024
09.11.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 15.11.2023
09.10.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 18.10.2023
03.10.2023 - COMUNICAT ACTIVITATE AVP PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2023
02.10.2023 - Casa Județeană de Pensii Dâmbovița reamintește persoanelor interesate că plata ajutorului de deces se poate face prin toate modalitățile prevăzute: prin casieria instituției, cu mandat la domiciliul solicitantului, prin intermediul serviciilor poștale și în contul bancar al beneficiarului...

Casa Județeană de Pensii Dâmbovița reamintește persoanelor interesate că plata ajutorului de deces se poate face prin toate modalitățile prevăzute: prin casieria instituției, cu mandat la domiciliul solicitantului, prin intermediul serviciilor poștale și în contul bancar al beneficiarului.

Ajutorul de deces în cazul decesului pensionarului:

Beneficiari:

 1. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi:

– soțul supraviețuitor

– copilul

– părintele

– tutorele

– curatorul

– moștenitorul (în condițiile dreptului comun)

– altă persoana în lipsa celor prevăzuți mai sus care face dovada suportării cheltuielilor ocazionate de deces.

Cuantumul ajutorului de deces este stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 1. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreținerea sa și care nu are un drept propriu de asigurări sociale. Se consideră membru de familie:

– soțul;

– copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani, sau dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârsta, dacă și-au pierdut capacitatea de munca înaintea vârstelor menționate;

– părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreținerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declarație pe proprie răspundere.

Cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și este stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Modul de suportare a ajutorului de deces

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces. După achitare, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligația de a înscrie pe verso-ul originalului certificatului de deces mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și stampila.

Acte necesare pentru ajutorul de deces 

 • Cerere tip

 • Declarație tip pentru ne-ridicarea pensiei pe luna următoare decesului.

 • Cupon pensie (decedat)

 •  Certificat de deces (original) , obligatoriu a fi prezentat si in original pentru a fi mentionat pe verso acordarea ajutorului de deces.

 • Carte de identitate solicitant (original )

 • Acte de stare civilă ale solicitantului:

  • certificat de naștere – original ;

  • certificat de căsătorie – original – dacă este cazul;

  • orice alt document doveditor schimbului de nume, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (soț supraviețuitor, fiu, fiica, părinte);

 • Factura şi chitanța/bon fiscal în original de la cheltuielile ocazionate de deces (factura și chitanța de la sicriu sau incinerare)

 • Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicapat sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data ivirii acesteia

Extras de cont bancar al solicitantului

Descarca anunt (pdf)


02.10.2023 - Aplicarea dispozițiilor Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată

Potrivit dispozițiilor HG nr.900/2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.300 lei, începând cu data de 1 octombrie 2023.

Indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, repuiblicată, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată. În consecință, începând cu data de 01 octombrie 2023, indemnizația acordată în temeiul Legii nr.8/2006, republicată, nu poate depăși suma de 6.600 lei.


02.10.2023 - Aplicarea prevederilor art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art.III alin.(1) din OUG nr.163/2020, cu modificările ulterioare
 1. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială:

Baza lunară de calcul o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 1 octombrie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.300 lei.

 1. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art.III alin.(1) din OUG nr.163/2020, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială:

Baza lunară de calcul o constutie venitul lunar asigurat asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

În consecință, începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei se va utiliza în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza OUG nr.163/2020, după această dată; noua valoare de 3.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contrcatele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 octombrie 2023 în temeiul OUG nr.163/2020, cu modificările ulterioare.


05.09.2023 - Miercuri – 6 septembrie 2023 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Dâmboviţa şi pentru a primi petiţii.
Prima pagina <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   >> Ultima pagina