Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
2032 lei
» bilete tratament
Arhiva 2023
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» Directia Economica

Achizitii

04.05.2023

> Program achizitii publice 2022

19.05.2021

Anunt achizitie calculatoare

> Descarca Anunt
> Descarca Caietul sarcini

23.10.2019

Casa Judeteana de Pensii Dambovita cu sediul in Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr.1A, judetul Dambovita, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza, in temeiul art.7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, sa achizitioneze direct din Catalogul electronic de bunuri, servicii si lucrari SICAP : - 8 buc. calculatoare, valoare estimata fara TVA 23.529 lei, 2.941 lei/buc

> Descarca Anunt
> Descarca Caietul sarcini

24.10.2017

Casa Judeteana de Pensii Dambovita cu sediul in Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr.1A, judetul Dambovita, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza, in temeiul art.7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publicesi a Hotararii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, sa achizitioneze direct din Catalogul electronic de bunuri, servicii si lucrari SEAP : - 4 buc. Sistem PC ALL-1N-ONE/Sistem PC de tip desktop tip 1, valoare estimata fara TVA 15.400 lei, 3.850 lei/buc ; - 3 buc. Sistem PC ALL-1N-ONE/Sistem PC de tip desktop tip 11, valoare estimata fara TVA 10.050 lei, 3.350 lei/buc

> Descarca Caietul sarcini

18.11.2016

Programul anual al achizitiilor publice - Contracte de produse si servicii previzionate pt. anul 2016

18.11.2016

Contul de executie - Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat la data de 31.10.2016

18.11.2016

Contul de executie - Cheltuielile sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale la data de 30.10.2016

18.11.2016

Contul de executie al bugetului de stat la data de 31.10.2016

26.07.2016

Repartizarea pe trimestre a creditelor din bugetul de stat la capitolul 68.01

26.07.2016

Prevederi B.A.S.S. 2016

26.07.2016

Prevederi accidente de munca si boli profesionale 2016

26.07.2016

Contul de executie - Cheltuieli buget de stat la data de 30.06.2016

26.07.2016

Contul de executie - Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale la data de 30.06.2016

26.07.2016

Contul de executie - Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat la data de 30.06.2016

17.09.2015

Caiet de sarcini pentru achizitia de echipamente electronice
Mentiuni caiet de sarcini

26.02.2012

    CASA JUDETEANA DE PENSII DAMBOVITA, intentioneaza, conform OUG nr. 34/2006 art.13, alin. a) si art. 19 , cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini, sa achizitioneze "serviciu" inchiriere spatiu intr-un imobil pentru desfasurarea activitatii de expertiza medicala a Serv. Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (Cod CPV 70311000-4 - Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile rezidentiale ).

  • Finantarea se va face de la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat.
  • Valoarea maxima a achizitiei este de 4.000,00 lei/luna, fara TVA.
  • Procedura aplicata : CERERE DE OFERTA.
  • Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.
  • Achizitia se va finaliza cu contract pana la data de 31.12.2012 cu posibilitatea de reinnoire cu acordul ambelor parti.

    Potentialii ofertanti pot intra in posesia "Caietului de sarcini", gratuit, de la sediul achizitorului : CASA JUDETEANA DE PENSII DAMBOVITA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, camera 303.

    Ofertantii pot depune oferta si documentele mentionate in caietul de sarcini la sediul CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA, comp. Achizitii Publice, camera 303, pna n data de 05.04.2012, ora 1400.

     Informatii privind desfasurarea achizitiei se pot obtine pana la data de 04.04.2012 ora 16.00 la sediul achizitorului : CASA JUDETEANA DE PENSII DAMBOVITA, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, sau  :

-TEL: 0245/213308 int. 128,
-Email: costel.mateescu@cnpas.org,
- pe site-ul C.J.P. Dambovita: http://cjp-dambovita.minisat.ro


Download caietul de sarcini (pdf)