Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
2032 lei
» bilete tratament
Arhiva 2023
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» despre noi

Atributii

 • colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 • urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 • iau masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
 • iau masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
 • asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
 • asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului numeric personal;
 • certifica, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui CNPP, stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;
 • controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
 • organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;
 • asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
 • asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
 • organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozitiilor legale in vigoare;
 • asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
 • indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale