Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
2032 lei
» RELAȚII CU PUBLICUL

Program:

Luni-Joi: 8.30 - 14.00
Vineri: 8.30 - 12.00

» bilete tratament
Arhiva 2023
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
04.09.2023 - ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

A. Elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2023, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2023 – 2024, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2023 se reține de la plată.

B. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

- să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2023, o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (formular – https://www.pensiidb.ro );

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2023, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

- să prezinte caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 octombrie 2023, adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2023-2024, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2023 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Succes în noul an școlar!


04.09.2023 - IN VEDEREA OBȚINERII PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, până la data de 31 decembrie 2024, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contributia la pensii pentru 6 ani

IN VEDEREA OBȚINERII PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, până la data de 31 decembrie 2024, ( perioada prelungita conform OUG 70 / 2023 ) persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contributia la pensii pentru 6 ani

Reamintim ca, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani calendaristici anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare in sistemul public sau intr-un sistem neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale.

 Persoana care îndeplinește condițiile mai sus mentionate, poate încheia cu Casa de Pensii un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă până la data de 31 decembrie 2024, in baza OUG 163 / 2020.

 Contractul de asigurare socială, se încheie între persoana interesată sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acestuia desemnat prin procura speciala si casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

 Aceasta va prezenta actul de identitate si va completa o declaratie pe propria raspundere (formular tipizat - https://www.pensiidb.ro ) din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

 Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în perioada cuprinsa între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială.

 Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Incepand cu 01.01.2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.000 lei.

 Incepand cu 01.01.2023, contributia de asigurari sociale pentru persoanele care se vor asigura la venitul mimim, este de 750 lei/luna. Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi

 Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024.

 Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate .


31.08.2023 - ANUNT COLECTIV

ANUNT COLECTIV

Pentru comunicarea prin publicitate

 Afisat astazi 31.08.2023

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47 alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

NICA AURICA

Localitatea Scheiu de Sus/ Ludesti, judetul Dambovita

Decizia nr. 339763/ 03.08.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitoarei susmentionate se considera comunicate acesteia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titulara acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, iar pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.


04.08.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 23.08.2023
10.07.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 19.07.2023
05.07.2023 - Comunicat privind activitatea Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, în primele 6 luni ale anului 2023.

C O M U N I C A T

privind activitatea Biroului Teritorial Ploieşti

pe semestrul I al anului 2023

În primele șase luni ale anului 2023 la Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au fost primiți în audiență 363 cetățeni, au fost depuse 190 de petiții și au fost primite 475 apeluri telefonice.

De asemenea, au fost înregistrate 85 sesizări din oficiu și au fost efectuate 17 anchete proprii, în urma cărora au fost emise de către Avocatul Poporului 5 recomandări pentru remedierea deficiențelor rezultate in urma verificărilor. Detalii referitoare la recomandările emise pot fi studiate pe pagina de internet a instituției Avocatul Poporului www.avp.ro.

Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, în competența Biroului Teritorial Ploiești sunt cuprinse judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa, iar activitatea se desfăşoară de regulă la sediul biroului. Reprezentanții Biroului Teritorial Ploieşti s-au deplasat însă lunar în judeţele Buzău şi Dâmboviţa pentru acordarea de audienţe şi pentru a primi petiţii.

Situaţia activității pe semestrul I al anului 2023, pentru județele arondate se prezintă astfel:

Total Prahova Buzău Dâmboviţa

Audienţe 363 235 72 56

Petiţii primite 190 84 32 73

Apeluri telefonice 475 297 102 76

Sesizări din oficiu 85 39 18 28

Anchete proprii 17 11 2 4

Recomandări 5 2 1 2

Pentru cei interesați, reamintim că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax - 0244.593.227, program de audienţe: luni-joi - orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-14,00, iar petiţiile pot fi trimise și prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax. Menționăm că petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audiențele sunt gratuite.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro, care conţine informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

BIROUL TERITORIAL PLOIEȘTI

Consilier coordonator,

Maria Mirabela Mălăescu

Descarca anunt


09.06.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 21.06.2023
12.05.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 17.05.2023
24.04.2023 - ANUNT COLECTIV

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47 alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

SANDULESCU ELENA

Localitatea Targoviste, judetul Dambovita

Decizia nr. 340242/ 27.03.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitoarei susmentionate se considera comunicate acesteia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titulara acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, iar pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.


10.04.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 19.04.2023
08.03.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 15.03.2023
23.02.2023 - Anunt plata ajutor deces

Ajutorul de deces va fi platit astel:

  • in cont bancar
  • prin mandat postal
  • prin casiere - doar in cazuri deosebite

Pentru plata in cont bancar trebule depus si extrasul de cont emis de Banca.


22.02.2023 - COMUNICAT referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, va fi restituită, din oficiu, lunar, în perioada 1 martie 2023 - 28 februarie 2024.

Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 - 28 februarie 2023.

În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se afla titularul dreptului la data decesului.


21.02.2023 - Serii bilete de tratament balnear 2023
09.02.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 15.02.2023