Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
2032 lei
» RELAȚII CU PUBLICUL

Program:

Luni-Joi: 8.30 - 14.00
Vineri: 8.30 - 12.00

» bilete tratament
Arhiva 2023
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

AVAND IN VEDERE RELOCAREA CASEI DE PENSII DAMBOVITA, IN PERIOADA 11.03.2024-20.03.2024 NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL

INCEPAND CU DATA DE 21.03.2024 SEDIUL CASEI DE PENSII DAMBOVITA, VA FI:

Loc. Targoviste, str. Bulevardul Unirii, nr. 72B, jud.Dambovita


Referitor la aplicarea O.G. 105/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare

Conform Art. XXIII din Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru copiii prevăzuţi la art. 31 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă."

În consecință, atât drepturile deja stabilite în temeiul Legii 154/2021 prin hotărâri emise în cursul anilor 2021, 2022 și 2023, cât și drepturile care urmează a se stabili prin hotărâri ce vor fi emise în cursul anului 2024 se vor acorda și se vor plăti începând cu data de 1 ianuarie 2025.


» Creează-ți cont pe portalul CNPP

De ce sa-ti faci cont ?

 • Acces complet la serviciile electronice oferite de Casa Nationala de Pensii Publice :
  • fisa participant fond pensii PILON II
  • stagii anuale dupa 04.2001
  • stagii lunare dupa 04.2001
  • declaratii nominale depuse de angajatorii dvs
  • ...si multe alte informatii utile
 • notificare online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoana
 • servicii oferite absolut GRATUIT

Cum iti faci cont ? E simplu:

 • completeaza formularul online cu datele tale
 • tipareste formularul si semneaza-l
 • mergi la casa teritoriala de pensii cu formularul semnat si cartea de identitate
 • completeaza formularul online cu datele tale
 • dupa procesarea cererii vei primi pe mail numele de utilizator si parola

Click aici pentru mai multe detalii...

Descarca - Cerere privind eliberarea buletinului de calcul si a celorlalte documente care au stat la baza emiterii deciziei de pensie

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

• 6.095 lei – începând cu 1 ianuarie 2022.

II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:

• 25% - datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4% - datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
• 8% - datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;
• 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Mențiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.
Mențiune: În situația participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,85000.

III. Începând cu 1 ianuarie 2022:

• Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
• Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 638 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

• 1.586 lei – începând cu 1 ianuarie 2022.

V. Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces:

Începând cu 1 ianuarie 2022
• 6.095 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 3.048 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.269 lei.

Alte precizări:

Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.
Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.
Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%.
Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte prevederi aplicabile în anul 2022.


Persoanele care se încadrează la prevederile OUG 108/2020 sunt rugate să depună cererea însoțită de adeverința eliberată de angajator

Descarca OUG


noutati

22.07.2024 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

15.07.2024 - Avocatul Poporului - audiente - 24.07.2024

11.07.2024 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

08.07.2024 - Avocatul Poporului - comunicat activitate BT PLOIESTI semestrul I 2024

04.06.2024 - Avocatul Poporului - audiente - 26.06.2024

20.05.2024 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate

15.05.2024 - Avocatul Poporului - audiente - 22.05.2024

02.04.2024 - Avocatul Poporului - audiente - 10.04.2024

02.02.2024 - Avocatul Poporului - audiente - 14.02.2024

22.01.2024 - ANUNT COLECTIV - Pentru comunicarea prin publicitate