Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
2032 lei
» bilete tratament
Arhiva 2023
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» Informatii de interes public

Solicitare informatii. Legislatie.

Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor României garantat prin intermediul Constituţiei este accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public.
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi al Hotărârii nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public public.
Informaţia de interes public reprezintă orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislație

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*), privind liberul acces la informaţiile de interes public
Emitent: Parlamentul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001
Data intrarii in vigoare : 22 decembrie 2001
Forma actualizata valabila la data de : 14 septembrie 2016

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Emitent: Guvernul
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 167 din 8 martie 2002
Data intrarii in vigoare : 8 martie 2002
Forma actualizata valabila la data de : 14 septembrie 2016