Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
2032 lei
» bilete tratament
Arhiva 2023
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» Informatii de interes public

Buletinul Informativ ( Legea 544/2001 )

BULETINUL INFORMATIV AL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu:

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei (detalii);
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor (detalii)
 • programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei (detalii);
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (detalii);
 • coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet (detalii);
 • sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil (detalii);
 • programele şi strategiile publice (detalii);
 • lista cuprinzând documentele de interes public (detalii);
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (detalii);
 • modalitatea de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (detalii).

Solicitarea informaţiilor care nu se comunică din oficiu se poate face:

 • în scris, format hârtie sau format electronic (model cerere-tip);
 • verbal.

Informaţiile exceptate de la liberul acces:

 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare care aduc atingere principilului liberei concurenţe;
 • informaţiile cu privire la datele personale;
 • baza de date privind asiguraţii şi beneficiarii sistemului public;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei;
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.